"Eesti Vabariik tähistab 2018. aastal oma sajandat sünnipäeva. Teen Teile ettepaneku kaaluda Eesti Vabariigi juubeliaastaks ajaloolise hoone ostmist riigi omandisse, et sinna tulevikus rajada taastusraviasutus erinevatel välismissioonidel vigastada saanud sõduritele. Olen ka praegusi omanikke teavitanud sellise ettepaneku tegemistest ministeeriumile. Selle kaudu saame tunnustada ja väärtustada Eesti veterane, kes on ka meie liitlaste poolt olnud alati kõrgelt hinnatud ning võidelnud auga Eesti eest," kirjutas Terik.

Praegu aadressil Särje 22a asuvas hoones avati sõjaväesanatoorium 1938. aastal. Avamisel osalesid president Konstantin Päts koos ülemjuhataja Johan Laidoneri ning peaminister Kaarel Eenpaluga. Nõukogude Liidu ajal paiknesid seal Tallinna vene hospidali tuberkuloosi sanatooriumi osakond ning Punalipulise Balti mere laevastiku saatejaam ja sõjaväe kütusehoidla. Hiljem on hoonel olnud erinevaid valdajaid, nagu näiteks ENSV Sideministeeriumi Sideehitus, Harju Rajooni Sidesõlm, Harjumaa Telefonivõrk ning Elion Ettevõtted AS.