Jüri Lass: “Viimastel aastatel on ilmselt metskond igal sügisel Tädu loodusõpperada “hooldanud”. Kirjutan hooldamise jutumärkidega, sest see, mis seal toimub, on sulaselge barbaarsus.

Eelmisel aastal tähendas “hooldus” vanade kändude üleskiskumist ja tee äärde pahupidi pööramist. Teeäärsed suured kivid lükati aga metsaalust lõhkudes ja puid vigastades sahaga teest kaugemale. Pilt oli päris kole. Miks oli vaja seda teha, kui neid väljakistud kände ära ei viidud? Miks oli neid kive vaja teest kaugemale lohistada, kas sinna kavatseti laia autostraadi ehitada? Ilusamaks loodusõpperaja äär küll ei muutunud.

Õnneks kosub loodus kiiresti ja eelmise aasta rüüstamise jäljed hakkasid juba tasapisi rohu sisse ära kaduma. Väljakistud kändude juured jäävad aga turritama veel kauaks.

Augusti lõpus ootasid seal ees järjekordse “hooldamise” jäljed. Seekord veel jõhkramad/.../ Teeäärset rohtu ja võsa oli väga laialt lõigatud. Kohati 3–4meetri laiuselt. Lõikamiseks seda nimetada ei saagi /.../, pigem oli tee ääres kasvav võsa ja ka väärtuslikumad puuhakatised nüri masinaga kuni poole meetri kõrguselt katki kistud. Kuna töö oli laialt ette võetud, langesid selle ohvriks ka mitmed ilusad noored tammed. /.../Ükski neist tammedest ei olnud teele nii lähedal, et neid oleks olnud vaja maha võtta. Nad ei seganud kedagi. “Hooldust” oli tehtud ka kraavide kallastel. Kraavi kaldad on tõesti vaja võsast puhtana hoida, kuid tollest tööst seal küll mingit kasu ei ole, sest kõik lõigatud kraam on risuna kraavi põhja vedelema jäetud. Pilt kahel pool loodusõpperaja ääres on nii hull, et valus on vaadata. /.../ Mina ei suuda sinna enam kaua aega minna. /.../

Lõpetuseks mõned küsimused metskonnale. Miks on vaja loodusõpperajal puid ja põõsaid tee äärest nii laialt lõigata? Miks oli vaja maha nüsida küllalt suureks kasvanud tammed? Miks ei tehta järelhooldust, et inetud tüükad maha lõigata? Miks ei koristata lõigatud võsa ära? /.../”

Vastab RMK Harjumaametskonna metsaülemAndrus Kevvai:
Tädu loodusõpperada kulgeb mööda RMK metsateid. Metsateedele on kehtestatud keskkonnaministri määrusega kindlad seisundinõuded, mida metsatee omanik peab järgima. Antud tee puhul on tegemist 4. järgu metsateega, kus tuleb vähemalt kord aastas teha teeäärte niitmine minimaalselt 1,5 m ulatuses (varem 2 meetrit). Teekallaste niitmine toimub tavaliselt niidukiga, mille niiteulatus on 2 meetrit. Kui teeäär võimaldab, siis niidetakse kuni kaks niitelaiust. Teekraavide olemasolul niidetakse ka need.

Määruse nõuete täitmise tagamiseks puhastaski RMK eelmise aasta sügisel teeääri kändudest ja kividest, sest need segaksid niitmist. Tavaliselt jäetakse kännud metsa alla kõdunema, sest tegemist on looduse osaga, mis aja jooksul laguneb ja muutub taimede kasvuks vajalikuks huumuseks. Teine võimalus oleks kännud ja kivid vedada prügilasse. Meie hinnangul on aga metsas loodusliku foonina olevaid kive ja kände ebaotstarbekas prügilasse vedada.

Augustis niitis RMK alltöövõtja Tädu loodusõpperaja teeääri. Käsitsi korrastati antud ala septembri esimese nädala jooksul. Teede äärest võsa ära vedamine on üldjuhul ebaotstarbekas, sest see kõduneb paari aastaga ja pideva iga-aastase hoolduse puhul seda enam ei tekigi.

Suurte kasvavate puude niidukiga vigastamine on aga kindlasti lubamatu ja selles osas kutsume tööde teostaja korrale ning nõuame tekitatud kahju hüvitamist.

Miks on üldse vaja niita metsatee ääri? Kui tee ääres kasvav võsa saab 3–4 ja enam meetrit kõrgeks, hakkab see vajuma tee peale, muutes teel liikumise raskeks ja vahel isegi võimatuks. Enamasti on selle põhjuseks lumi, mis vajutab oma raskusega talvel puid maadligi. Vaadates asja pikemas perspektiivis, siis ulatuvad 20–40 aasta pärast teelähistel kasvavate lehtpuude võrad tee kohale ja hakkavad seda varjutama, mis ei ole hea tee seisukorrale. Samuti takistavad sellised puuvõrad suuremate masinatega liiklemist.

Paraku on metsateed ehitatudki metsatehnikaga liiklemiseks. Sellest kõigest lähtubki vajadus niita metsateede ääri isegi kuni 3–4 meetri laiuselt. Püüame omalt poolt teha kõik vajaliku, et Tädu loodusõpperada oleks külastajate jaoks jätkuvalt meelepärane ja aktiivselt kasutatav.