Samuti väidetakse, et kaitsealasid pole keegi inventeerinud, mistõttu puudub teave, kas kunagi loodud kaitseala ongi enam kaitset väärt.