1940. aasta 16. juuni Sindis

Vabaduse Risti vendade 12. kokkutulek toimus 1940. aastal Pärnus ja Sindis, millest võttis osa üle 800 sõjasangari oma poegadega. Tookordsest kogunemisest osavõtjad sõitsid Pärnust Sinti 33 vagunist koosneva erirongiga. Sindis oli neile korraldatud suurejooneline vastuvõtt: jaama lähedale oli püstitatud auvärav, mille juures seisid auspaleeris kodutütred ja gaidid. Kogu Sindi linn ja jaam olid lipuehtes. Kui sangarite pikk rivi orkestri saatel linna läbis, olid mõlemapoolsed teeääred palistatud inimmurruga. Rongkäigus liiguti koolimaja juurde. Külalisi tervitas Sindi laulukoor paari tervituslauluga ja õpetaja E. Paigaline andis ülevaate linna ja vabriku arenguloost. Koolimaja juurest siirduti jalutuskäigule linna: vaadati paisu ja käidi ka vabriku hoonetes, kus selgitusi jagasid vabriku esindajad. Pärast ringkäiku palus vabrikuvalitsus kavalerid lõunale Vabriku pargi pikkade lauda äärde.

Väärikas pidupäev

Pidupäeva piduliku tseremooniaga alustatakse kell 18.00 kunagise raudteejaama peahoone (praegune noortekeskus) ees, kus 75 aastat tagasi saabusid erirongil Vabadussõja sangarid. Avatervituse ütleb Sindi linnapea Marko Šorin. Juba vähemalt veerand tundi varem mängib päevakohaseid lugusid Kaitseliidu Pärnumaa maleva puhkpilliorkester Saxon Kaido Kivi juhatusel. Orkester tuleb kohale täies koosseisus ja arvestades päeva erilisust osaletakse militaarses vormis. Järgneb rongkäik, milles osalevad peamiselt Sindi lasteaia, gümnaasiumi ja noortekeskuse lipukandjad, kelle kätes lehvivad vastavalt kasvule ümmarguselt paarsada erineva mõõduga sinimustvalget lippu. Rivisse on oodatud kõik kultuurikavas esinejad, keda on arvestuslikult sadakond. Samuti võivad rongkäiguga liituda teisedki linnakodanikud.

Gümnaasiumi hoovil toimuva kontserdi peaesinejaks on kutsutud Margus Põldsepp ühes tema muusikasõpradega. Kontserdil lubab Margus ennast nimetada ka esiuntsakaks ja loodab sellise ülestunnistusega saada andeks mõnegi untsakuse. Muidu on Karksi-Nuia muusikakooli direktori ametit pidav muusik vägagi tõsiselt võetav militaarne mees, kes loeb palju raamatuid sõjaajaloost. Lapsena olevatki ta tahtnud hoopis ajalugu õppida, aga tolleaegne režiim peletanud noore inimese NLKP ajaloo, kommunismiehitaja moraalikoodeksi ja teiste lolluste pähe tuupimise kohustuse tõttu punasest ajaloost eemale ja nii suri huvi ka ülejäänud ajaloo vastu.

Ka Sindist tulevad esinema professionaalsed muusikud. Sindi muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk ütles, et esinevad nende kooli õpetajd. Oma linna taidlejatest astuvad rahva ette veel Murueided, juhendaja Saima Laanemaa ja rahvatantsu segarühm Omasoodu, juhendaja Heldur Sojonen. Väga arvukalt näeb Sindi Gümnaasiumi õpilasesinejaid, kes pakuvad kontsertelamusi nii silmale vaatamiseks kui kõrvale kuulamiseks. Lipu selts on hoolitsenud sellegi eest, et pika õhtu jooksul saaksid pidutsemisel osalejad kehakinnituseks tasuta suppi. Sündmuse kordaminekule aitab kaasa lipu seltsi pikaajaline suursponsor Pajo trükikoda, kes trükib suuremõõdulised plakatid ja värvilised voldikud kõige vajaliku teavitusega. Päeva ettevalmistavas meeskonnatöös on lipu seltsi Sindi osakonna peamisteks abilisteks Sindi linnavalitsus, Sindi gümnaasium ja Sindi lasteaed.