Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest leiab sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ning ettevõtja valikul saab abi ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajatelt telefonil 16106.

Sotsiaalkindlustusamet kutsub abivahendi taotlejaid üles mitte leppima ühe firma pakutava kõrgema hinnaga, vaid küsima paremat pakkumist teistest abivahendeid müüvatest ja üürivatest ettevõtetest.

1. jaanuaril jõustus seadus, mis muutis põhjalikult süsteemi, kuidas puuetega inimesed saavad endale abivahendeid – ratastoole, potitoole, karke, käimisraame ja kõike muud – osta ja rentida. Seni maksis riik kinni kindla protsendi abivahendite ostu-või rendihinnast olenemata sellest, kui palju see vahend maksis. Kui näiteks kahel patsiendil oli meelepärane ratastool, millest ühe kuurent oli 40 eurot ja teisel 80 eurot, siis maksis riik mõlema tooli rendist kinni 90%. Alates jaanuarist kehtib süsteem, et riik maksab kinni ratastooli piirmäära. Sotsiaalkindlustusameti pressiesindaja Regina Salmu sõnul on piirmäär välja arvutatud iga liiki abivahendite keskmise hinna alusel. See süsteemimuudatus iseenesest tähendas hinnatõusu kõigile neile, kes kasutavad turu keskmisest kallimaid abivahendeid.

Paraku ei teavitanud keegi sellest inimesi, kel olid Eestis abivahendeid müüvate ja rentivate firmadega pikaajalised rendilepingud. Nii tõstetigi inimeste jaoks sisuliselt üleöö hinda, kirjutab tänane Eesti Päevaleht.