„Ehitustööde käigus tehakse Tallinna ringtee Saku-Kanama teelõigul km 24,1–29,6 neljarealiseks. Lisaks ehitatakse 3,3 km pikkune Juuliku–Tabasalu ühendustee lõik, rekonstrueeritakse ja ehitatakse kogujateid,“ selgitas Maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Vahur Loo.

Tallinna ringteel ehitatakse uus Karjavärava viadukt ja Saku sild. „Mõlemad objektid tulevad üheavalised ja kahest osast koosnevatena, mis tähendab, et kummagi sõidusuuna jaoks on eraldiseisev viadukt või sild,“ täpsustas projektijuht. Juuliku viadukt ehitatakse kaheavalisena, kuid Juuliku autosild üheavalisena. „Juuliku viadukt rajatakse eesmärgiga ületada Tallinna ringtee ilma konfliktipunktideta, Juuliku autosild hakkab ületama Vääna jõge.“

Tööde ajal on vähemalt 1+1 asfalteeritud 3,5 meetri laiune sõidurada ning kõik ajutised

ümbersõidud ja laiendused on asfaltbetoonist kattega. „Ehitusaegse liikluse korraldamisel lähtutakse eesmärgist tagada võimalikult lühike ajakulu objekti läbimiseks,“ selgitas Vahur Loo.

Objektil on tagatud läbipääs eriveostele kõrgusega kuni 4,5 meetrit, laiusega neli meetrit ja kaaluga kuni 60 tonni. Tööde lepinguline maksumus on veidi üle 13 miljoni euro. Projekti kaasrahastajaks

on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd lõppevad 15. septembril 2017.