Seda tähele pannes, et valla piires sagedasti pidusid toime pannakse, valla väljaminekud järjest kasvavad, sissetulekuallikad aga ära ähvardavad kuivada tegi Rae vallanõukogu Harjumaal valla väljaminekute kinni katmiseks otsuse. Valla piirides iga toimepandava pidu sissetulekust 50 marka ja iga tunnistuse pealt, mis rahvaväest vabakssaamise kohta võetakse, tuleb vallakassasse võtta 3 marka. Pahased on ka siinsed naised, et nad vallamaksu alla pandud ja paljud ei taha oma 10 marka ära maksta. Mehed aga naeravad: tahtsite meestega ühesugused õigused, siis peate ka nendega ühte viisi maksma! (Vaba Maa 4. september 1919)

Kiri äreval ajal Raest

“Nüüd, kus suurtükipaugud võitlusväljalt ka siia kostavad ja välgatused õhtuajal kui piksevälgud pimedat taevast valgustavad, tõuseb ka rahva ärevus ja paljud peavad aru, kuhu sõjahädaohu eest minna. Mõni tahab Saaremaale, teine Tallinna. Mitmed arvavad, et enamlased siia ei pääse (soomlased!), on aga ka neid, kes punaseid nagu messiaid ootavad. “(Vaba Maa” 8. jaanuaril 1919)

“Vaba Maa” jätkab: “Siia on palju Virumaalt ja Põltsamaalt sõjapõgenikke tulnud, peamiselt maaharitlasi. Kui sõjamürin ei kostnud, lubasid paljud talumehed sõjalaenu võtta, nüüd ei tee väljagi, kehitavad õlgu. Sõjaväele asjade rekvireerimine läks hästi: kõik asjad said vallalt kingitud. Eriti tubli oli Lagedi kogukond.” Võimumängud. 13. jaanuaril, kui ametist ära astunud vallavanema abile uue asemiku valimine ette võeti kordus kurbnaljakas nähtus, et kolmest ülesseatud kandidaadist kõik kolm valijate poolt läbi kukutati ja kolmekordsel balloteerimisel (hääletamisel). (Vaba Maa 25. jaanuar 1921)

Hirmus omakohus

Kui Kingissepp ja Anvelt Tallinnas võimul olid, maal aga korralagedus ja laguneva Vene väe riismete rüüstamised valitsesid, sündis Rae vallas hirmus omakohus.1918. aasta 21. jaanuari ööl sai Rae valla Mürkli saun käsigranaadi läbi purustatud, põlema süüdatud ja sauna elanikud viieliikmeline perekond tapetud. Tolleaegsete segaste olude tõttu ei läinud korda süütegu selgitada. Nüüdseks on selgunud kes tapmise ja põletamise on toime pannud. (Teataja 16. september 1924)

Vaba Maa 1926.aasta 14. septembri artiklist selgub, et perekonna tapmises oli vastutusele võetud viis kohalikku elanikku, kõik korralikud ja lugupeetavad taluperemehed ja peremeeste pojad. Kõik võtavad kohtus küll tapmise süü omaks, kuid keegi end süüdi ei tunnista, kuna väidetakse, et toimiti hädakaitseks, sest tapetud perekond varastas, röövis ja tappis ning terroriseeris kogu ümbruskonda.

Rae vallakassa tehti tühjaks

21. oktoobril. Täna tuli ilmsiks, et Rae vallakassa on rahast tühjaks varastatud. Varga saagiks langes üle 2000 krooni valla raha. Selle raha oli vallavanem toonud läinud kesknädalal õpetajate palgaks ja pensionide maksmiseks. (Teataja 23. oktoober 1930)

Alkoholivastane vald Harjumaal

Rae vallavolikogu koosolekul oli kaalumisel, kas anda eelolevaks kolmeks aastaks valla piirides lubasid alkohooliliste jookide müügiks. Küsimuse kaalumisel leidis vallavolikogu üksmeelselt, et piirituse ja viina müük rahvale kahjulik on ning palju pahandusi tekitab, mispärast otsustati piirituse ja viina müügiks Rae valla piirides luba mitte anda. (Kaja 1930)