Osa Euroopasse jõudnutest on vanemateta jäänud lapsed, ning neid, enamasti noormehi, ootasid eriprogrammid, tugiisikute ja õpetajate toetus. Kuid harvad ei olnud needki juhtumid, mil alaealised, enamasti tüdrukud, igasugusest toetusest ilma jäid, sest olid lasknud perekonnaseisuna kirja panna “abielus”. Saksamaal on abielus lapsi-migrante 1500 ümber, neist üle 300 poisid. Kuigi Saksamaal jõutakse abieluikka 18aastaselt, lubab seadus erandina abielluda täiskasvanul ka paar aastat nooremaga viimase vanemate nõusolekul. Märkimisväärselt palju on abielunaiste seas nooremaid kui 14aastaseid – üle viiendiku, peamiselt Euroopa mustlased ja süürlased. Islami abielu võib sõlmida ka üheks suveks või mõneks päevaks, nagu pole keeruline seda ka lahutada.