Erametsaliidu 25. novembril toimunud volinike koosolekul tehti pöördumine keskkonnaministrile seoses kavaga siseriiklike metsandustoetuste korda muuta ja rahastamist vähendada. Eelnõuga seatakse toetuste taotlemise üheks tingimuseks, et metsaühistul peab olema vähemalt 200 liiget. Selline muudatus “karistaks” mitte üksnes väiksemaid ühistuid, vaid eelkõige nende metsaomanikest liikmeid. Veel seatakse keskkonnaministri määruse eelnõus toetuse saamise tingimuseks see, et toetust saab taotleda üksnes füüsilisest isikust metsaomanik. Seni on metsaomanike õiglase kohtlemise taganud praktika, et toetuste määramisel on eelisjärjekorras saanud raha väiksemad taotlused. Siseriiklikud metsandustoetused on eelkõige suunatud riigi pikaajalisele huvile, et ka need metsamajanduslikud tegevused korralikult tehtud saaks, mida metsaomanik oma piiratud majanduslike võimaluste või metsaomandi väiksuse tõttu ei pruugi olla võimeline ellu viima.
Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega