“On oluline, et igaüks, kel mingigi seos repressioonides hukkunutega, saaks anda oma panuse, et kõikide nimed jäädvustataks ning seda nende õigel kujul,” lausub Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu. Kõige lihtsamal moel käib nimede täpsustamine nii: memoriaal.ee on otsiaken, kuhu saab kirjutada teda puudutava või lihtsalt teada oleva nime. Kui otsitav nimi on andmebaasis olemas, kuvatakse tulemuse aknasse nimi koos sünni- ja surma-aastaga. Sünni- ja surmaandmed võimaldavad eristada ka samanimelisi isikuid. Süsteem peaks täpse vaste puudumisel hakkama kuvama ka otsitule sarnaseid tulemusi, kus on mõningaid täheerinevusi. “See võimaldab leida neid, kelle nimi on miskipärast moondunud või millest dokumentides on eri versioone,” selgitab Maripuu.