Veebikeskkondade Airbnb ja Booking.com kaudu turistidele otse kodumajutuse pakkujad astuvad kannale nn ametlikele hotellidele ja külalistemajadele. Keskkonnas Airbnb on praegu leitav umbes 1400 ja Bookingus 1300 Eesti kodumajutuse pakkujat.

Neid arve kokku liita ei saa, sest osa rendileandjaid kattub. Kodumajutuste koguarv suureneb aga igal aastal. Kui mõne aasta eest oli kodumajutuste pakkumine juhuslik ning turistile olid need paigad raskesti leitavad, siis tänu üleilmsetele veebikeskkondadele on see info tihtipeale paremini süstematiseeritud kui hotellidel.
Eesti elanike ööbimisega sisereiside arvu tipus on Pärnu maakond. “Tegelikult oleme seda tunnetanud, aga see pole veel arvudes ja klientide arvus kajastunud,” vastas Pärnu Rannahotelli tegevjuht Siim Sildmäe küsimusele, kas külaliskorterite populaarsuse suurenemist on linnas märgata.
On aga üks asjaolu, mis Sildmäele külaliskorterite puhul muret teeb – paljud hotelliteenust pakkuvad eraisikud või ettevõtjad tegutsevad Metsiku Lääne reeglite järgi. Ehk peaaegu reegliteta.