Mullu septembrist saati kopteriomaniku seisuses Virumaa ärimees Oleg Gross tunnistab, et tema maailmapilt on Eestit ülalt vaadates oluliselt muutunud. Seda teistmoodi paistvat maailma käisimegi üheskoos Grossi kopteriga nädala eest kogemas.

Plaanisime kopterireisi päevasse enne suurt õitsemist ja leheloomet, et ülalt vaadates võimalikult palju silma hakkaks. Plaanisime reisi ka aega, mil Oleg Grossi jaoks poleks kopteriga lendamine veel nii tavaliseks muutunud, et maapealsed detailid enam silma ei hakka.

“Eestimaa on väga tühi,” ütleb Gross välja oma esimese kogemuse.
Arutame kopterist väljunutena, et nüüd mil igaüks võib enesele drooni ostmist lubada, nüüd mil Eestimaa taevasse tekib aina enam koptereid ja väikelennukeid, peavad ka me arusaamad ilust ja hoolest muutuma.

Ei saa piirduda sellega, et majapidamise ees on kena kõrge hekk või hästituunitud tara. Taevast on kõik näha nii heas kui halvas. Nii peavadki tulevikus meie arusaamised korras olevast Eestimaast, korda tehtavast Eestimaast muutuma kolmemõõtmeliseks.