Keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroo juhataja Leana Lemmingu sõnul seisneb rikkumine selles, et ehitis asub ehituskeeluvööndis. "Isikuga on ühendust võetud ja talle on antud korraldus ehitis likvideerida hiljemalt 1. aprilliks". Lemming kinnitab, et objekti omanik suhtus menetluse alustamisesse igati mõistvalt ning lubas korralduse tähtajaks täita.

Kõnealune metsaeraldis ja sellel asuv ehitis kuuluvad Indrek Vainule, kes on tuntud liikumise Eesti Metsa Abiks erilahenduste koordinaatorina.

Vainu juhtumit kommenteerida ei soovinud, kuid ütles Maalehele, et ehitis on püstitatud 12 aastat tagasi, kui ta ei olnud teadlik asjaolust, et sinna ehitada ei tohi.

Hiljuti pälvis Vainu tähelepanu provotseeriva käitumisega puidurafineerimistehase teemalisel kohtumisel minister Janek Mäggi kabinetis.

Haldusementluse objektiks olevat ehitist sai laiem avalikkus näha juba üle aasta tagasi ETV saates "Maahommik".