Toomas Kivimägi

Aja jooksul iseenda karikatuuriks muutunud Eesti haldusreform on jõudnud nüüd tõmbekeskuste teesini. Kui tugevalt Pärnu linn Pärnumaad tõmbab?

Pärnu on tõmbekeskusena väga tugev. Siin elab 42 000 inimest, alla poole Pärnumaa elanikest, kuid töökohtadest asub linnas üle 80% ning gümnasistidest õpib siin samuti üle 80%. Lisame siia veel haigla, ning Pärnu mõju maakonnale on väga ilmekalt näha.

Samal teemal: