Arvatavasti peatselt Pärnu linnaruumist kaduv staadioni hoonestus

Pärnu Linnavalitsuse korraldatud avatud riigihankele “Pärnu Rannastaadioni uue tribüünihoone ehitamine ja staadioni renoveerimine” tehti 9 pakkumust. Kõik pakkujad kvalifitseerusid ja esitatud pakkumused tunnistati vastavaks. Hankemenetlusega kinnitati edukaks Eventus Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 5 619 608,96 eurot, koos käibemaksuga. Võimalus ehituslepingu sõlmimiseks tekib pärast 14 päevase vaidlustusaja möödumist.

Kohtumisel volikogu ühenduste ümarlauas käesoleva aasta alguses nimetas linnapea Toomas Kivimägi esialgseks arvestuslikuks maksumuseks 4 miljonit, millest endine kultuuriminister Rein Lang toetas poole miljoniga. „Kui tuleks lisada 2 kuni 3 miljonit, võib raskeks minna,“ arutles linnapea jaanuari esimestel päevadel.

Kasutuskõlbmatuks muutunud endine Kalevi staadion, uue nimetusega Rannastaadion, loodetakse ehitada selliseks, mis vastaks jalgpalliväljaku UEFA 2. kategooria nõuetele ja oleks kasutatav IAAFI 2. sertifikaadi tasemel kergejõustikuareenina. Tribüün peaks mahutama poolteisttuhat pealtvaatajat.

Mullu aprillis kuulutas linnavalitsus staadioni tribüünihoone eskiislahenduse saamiseks välja avatud ideekonkursi, mille võitjaks tunnistati Kamp Arhitektid OÜ poolt esitatud töö nimega „Sprint“.

Samal teemal: