Aastatel 2018–2020 läbiviidavat vääriselupaikade inventuuri projekti toetab Baltic Sea Conservation Foundation, mis asutati 2014. aastal kokkuleppel Saksamaa keskkonnaühendustega ja Nord Stream AG rahaga. Viimases omakorda on enamusosalus Vene maagaasiettevõttel Gazprom.

Miks tuleb rahastus just sellest allikast?