„Meil on väga hea meel, et maaeluministeerium leidis vahendeid, et toetada mahetootmisega alustavaid ja tegevust laiendavaid mahetootjaid. Mahetootmisega on võimalik tegeleda muidugi ka ilma toetusteta, kuid majanduslikult on see väga keeruline,“ sõnas Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust.

„Mahetootjail on tänu toetustele võimalik majandada jätkusuutlikumalt: on võimalik teha pikemaid plaane ja investeeringuid, tootmist laiendada ja toodangumahte suurendada. Mahetootmine on lisaks toodangule oluline ka avalike hüvede pakkujana: keskkonna- ja looduskaitse, loomade heaolu toetava majandamise poolest ning seetõttu tuleks nende hüvede pakkumist ka kompenseerida, toetades kaasnevaid lisakulutusi ja saamata jäänud tulu.“

Neil tootjatel, kes olid plaaninud mahetootmisega alustada või mahetootmist laiendada ja olid toetusvõimaluste puudumise tõttu plaani ümber mõtlemas, on nüüd võimalus esialgsed kavatsused teoks teha. Sel aastal mahetootmisega alustada soovijadpeavad esitama taotluse põllumajandusametile hiljemalt 10. aprillil. Taotlust saab esitada läbi maaeluministeeriumi kliendiportaali või ameti maakondlikus esinduses kohapeal.

TAUSTAST
Seoses maaeluministeeriumi plaaniga alustavaid mahetootjaid ja tegutsevate mahetootjate maade suurendamist mitte toetada tegid Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Noortalunikud, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Põlvamaa Põllumeeste Liit ja Valgamaa Põllumeeste Liit14. märtsil ühispöördumise, milles juhtisid tähelepanu plaani negatiivsele mõjule. Toetuste teemal pöördusid maaeluministri poole samuti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit ja Setomaa vald. Avaliku pöördumise tegid ka Elurikkuse Erakond ja Erakond Eestimaa Rohelised.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid