"Tõenäoliselt peitub hea säilimise taga tõsiasi, et tegemist on sellise sordiga, mis on korjatud varem (enne küpsemist). Samuti võib tomatite puhul erineda kasvukeskkond, näiteks kasvatatakse tomateid kasvuhoonetes ning muldade asemel kasutatakse erinevad toiteainelahused.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse taimekaitses küll, kuid Euroopa Liidus on see valdkond väga täpselt reguleeritud. Taimekaitsevahendite pritsimise aeg on reguleeritud iga taimekaitsevahendi puhul vastavalt kaitse-eesmärgile.

Eestis kontrollib põllumajandusamet taimekaitsevahendite kasutamist. Toitu, sh tomatitesse, võib taimekaitsevahendite jääke teataval määral sattuda ning selleks, et tagada toiduohutus, peavad taimekaitsevahendite jääkide kogused toidus jääma kehtestatud piirnormide tasemele.

Veterinaar- ja toiduamet ning põllumajandusamet võtavad igal aastal proove, et kontrollida toidu nõuetekohasust ja vastavust kehtestatud piirnormidele. Taimekaitsevahendite jääkidega toidus pole probleeme olnud."