Mis saab Eesti pensionisüsteemist, kui inimesed hakkavad raha kogumispensionist välja võtma? Praegu on lubatud, et see võimalus antakse.

Kui nüüdseks kogutud ja kogumispensioni fondidesse investeeritud ligi neli miljardit eurot korraga tarbimisse võtta, siis see mõjutab kindlasti Eestis hindu ja võib meile vähemalt lühiajaliselt täiendava mulli tekitada. Kuid pensionisüsteemist rääkides on eelkõige tähtis pidada silmas pikaajalist vaadet. See on väga pikaajaline otsus, kuidas tulevikus riigina tagada pensionäride sissetulekut.

Võib-olla mõned inimesed teevad oma raha investeerides tõesti paremaid otsuseid kui professionaalsed pensionifondi juhid. Aga ju on päris palju ka neid inimesi, kes sellisel juhul ei säästa enda pensioniks piisavalt raha või ei oska seda piisavalt edukalt teha.

Eesti Panga mure on see, et kui jätta inimeste enda valikuks, kas ja kuidas pensioniks valmistuda, siis tagajärjeks võib olla, et meil on tulevikus palju inimesi, kel on pensionieas väga väike sissetulek. Tõenäoliselt ei ole see meile ühiskonnana sotsiaalselt vastuvõetav ja siis tuleb surve uuesti riigi kulutusi suurendada. Kokkuvõttes saab pensionisüsteemi koormus Eesti ühiskonnale siis olema väga kõrge, ka maksukoormusena.

Samas meie pensionifondid ei ole teinud head tööd. Eesti inimestele on kogutud raha suurte kuludega ja suhteliselt vähe. Väga keeruline on teada saada, kui suur su kogumispension tulevikus olema saab, aga niipalju kui teada, on tegu üpris väikeste summadega. See neli protsenti, mis riik panustab, läheb su esimesest sambast maha. Kindlasti paljud inimesed tunnevad, et nad on petta saanud ja seetõttu, kui on võimalus võtta kogu summa korraga välja, võib-olla see mikrotasandil polegi nii halb mõte?