Ka naabri kinnistu on 640 m2, nii ei ole ehitusseadusega ega ka valla ehitusmäärusega arvestatud, ometi ehitus kestab juba 2015. aastast.

Kas mul on õigus nõuda tekitatud kahjude hüvitamist ja kes seda peaks maksma – kas ehitatava hoone omanik või vald, kes andis ehitusloa?