Kuidas teha kindlaks, et toode on jätkusuutlik?


Üle 20 000 metsa- ja puidutööstusettevõtte tarneahelad on sertifitseeritud PEFC-skeemi järgi. Sertifitseerimine tähendab sõltumatu kolmanda osapoole kinnitust rahvusvaheliselt seatud kriteeriumitele vastamise kohta. Tarneahela sertifikaat tõendab, et ettevõte teeb kindlaks puidu päritolu ja jälgib puidu liikumist kogu tootmisahela vältel. Sellega kindlustatakse ainult vastutustundliku puidu kasutamine oma toodetes. Vastutustundlik puit on legaalselt ning loodusväärtusi hoides varutud puit, mille puhul on arvestatud veel mitmete teiste, ka sotsiaalsete tingimustega.

Faktid

Eesti riigimetsal on nii PEFC kui FSC sertifikaat (metsamaa pindalaga 1,03 milj ha).
Eesti erametsadest on PEFC sertifikaadiga 223 000 ha ning FSC sertifikaadiga 126 000 ha (seisuga 31.12.2018)

Üha rohkem metsasektori ettevõtteid on hakanud mõtlema oma tegevuse laiema mõju peale ning on seetõttu ümber vaatamas oma hanketingimusi ja lisamas ettevõtte jätkusuutlikkust kirjeldavat infot oma keskkonnaraportitesse.

Uut, eelistatult puidust maja tellides, kontorisse puidust mööblit või paberit ostes või hoopis oma toodetele pakendeid hankides uuri alati müüjalt tema toodete päritolu ja tootmise kohta ning küsi sertifikaadiga tooteid. On aeg astuda järgmised sammud jätkusuutliku maailma poole ja seada hankepoliitikates eesmärgiks osta sertifikaadiga tunnustatud ja tõendatud tooteid ning tunnustada seeläbi ka ennast põhjalikult läbimõeldud ostuotsuste eest. Need esialgu pisikesena tunduda võivad sammud aga käivitavad jätkusuutlikkuse ahela. Üle 1 miljoni metsaomaniku 312 miljonit hektarit metsa on sertifitseeritud PEFC säästva metsanduse kriteeriumite kohaselt, sinna hulka kuulub ka 1,3 miljonit hektarit metsa meie Eesti 2,3 miljonist hektarist metsast. Vastutustundlikku puitu on globaalsel turul arvestatav kogus ning see on ootamas teadlikku meistrit ja lõpuks ka tarbijat.

Märka märki!


Igaüks meist saab panustada jätkusuutliku maailma loomisesse iseenda tegevuse kaudu. Poelettidelt leiab üha rohkem tooteid, mida ostes annad ka sina panuse paremasse maailma. PEFC või FSC logo tootel või pakendil on märk sellest, et see toode või pakend on tehtud puidust või puidul põhinevatest materjalidest ning on pärit jätkusuutlikult majandatud metsast ja valmistatud vastutustundlikult. Ehk teisisõnu, uus puidust tool, millel istud, või ajaleht, mida hommikukohvi juurde loed, on tehtud ausalt kasvatatud ja toodetud materjalist, selle valmistamiseks on mets varutud seaduslikult ning loodusväärtused on alles. Kui palju oled sina valmis oma ostuotsuseid teadlikumaks muutma?

Märka PEFC või FSC logo – vastutustundlikult toodetud tooted tunned ära vastavate märgiste järgi toodetel või nende pakenditel.

PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) – metsasertifitseerimisskeemide tunnustamise programm

FSC (Forest Stewardship Council) – Hea Metsanduse Koda

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, kelle eesmärk on aidata kaasa vastutustundliku ja säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis ning tõsta oma tegevusega metsaomanike, metsa- ja puidutööstuse, metsandusega seotud huvigruppide ning tarbijate teadlikkust vastutustundlikust metsandusest, tootmisest ja tarbimisest. PEFC-märgis tootel annab kindluse, et puidust toode, tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal on pärit säästvalt ja jätkusuutlikult majandatud metsast ning on toodetud vastutustundlikult.

Vaata lisaks: www.pefc.ee

ÜRO kestliku arengu eesmärgid: www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/