Võib-olla küsimused, kas teiste tähtede juures leidub Maaga sarnaseid planeete ja kas seal on ka elu, jäävadki igavesteks küsimusteks, millele me kunagi vastust ei saa. Astronoomid, bioloogid ja teised teadlased ei taha siiski sellise vaatega leppida ning üritavad visalt vastuseid otsida – kui mitte otse suurtele küsimustele, siis probleemile vähemalt sammu kaupa lähenedes.