„Näiteks on alustatud ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava koostamist aastateks 2021-2027, mis omab meie tegevustele väga pikaajalist mõju. Kitsamalt mesindussektoris on kantsler Illar Lemetti eestvedamisel liikunud lahenduse poole mitmed sektorile olulised probleemid, näiteks meevõltsingute eemaldamine turult,“ lisas ta.

Kullamaa sõnul on viimastel aastatel oluliselt paranenud sektori kaasatus ja kaasarääkimise võimalus ministeeriumi valitsemisala tegevustes.

„Loodame kutseliste mesinike poolt, et töörahu taastatakse õige pea ning nii poliitikud kui end sektori jaoks tõestanud ametnikud saavad taas keskenduda Eesti maaelu ja põllumajanduse sisulistele väljakutsetele,“ ütles Kullamaa.

„Viimaste kuude jooksul on läinud aur valesse kohta. Nüüd tuleb osapooltel teha pingutusi, et vanker koos kraavist taas välja saada.“