„Eesti on kolme aastakümnega jõudnud tasemele, kus oleme oma mahemaa osakaalult Euroopa Liidus Austria järel teisel kohal. Hea meel on tõdeda, et ka tarbijate teadlikkus ja nõudlus mahetoidu järele järjest kasvavad,“ ütles Merit Mikk Mahepõllumajanduse Koostöökogust. „Arvestades seda, et mahepõllumajandus panustab olulisel määral jätkusuutliku arengu eesmärkidesse, on arvata, et mahepõllumajanduse kiire areng jätkub. Samas tuleb seada uusi eesmärke, nt võiks 10 aasta perspektiivis koolides-lasteaedades pakutav toit olla valdavalt mahetoodang,“ tõdes Merit Mikk.

Juubelikonverentsil heidame pilgu mahepõllumajanduse algusaegadesse, kus sõna saavad selle aja tegijad ja maheliikumise käivitajad. Praegusest seisust räägivad nii mahepõllumajandustootjad kui ka -töötlejad oma kogemuste põhjal. Vaatame ka tulevikku – aruteluringis mahepõllumajanduse suundumustest ja rollist kestliku arengu seisukohalt osalevad mahevaldkonna arendajad era- ja riigisektorist.

Konverentsi korraldab Mahepõllumajanduse Koostöökogu koostöös Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja EMÜ Mahekeskusega.

Konverentsi kava

9:45 Kogunemine, suupisted
10:30 Avasõnad
10:45 Kuidas kõik alguse sai? Mahepõllumajanduse esimene kümnend
Aruteluring Aivar Kallase juhtimisel, osalevad Arvo Purga, Seppo Lohtaja, Juhan Särgava, Ülo Mander, Eike Lepmets, Eve Ader, Merit Mikk
12:00 Lõuna
13:00 Kus oleme täna? Modereerib Elen Peetsmann
EMÜ Mahekeskuse stipendiumi ja auhinnafondi tunnustused
Ülevaade mahepõllumajanduse ja maheturu hetkeseisust – Merit Mikk
Mahetootjate ja -töötlejate kogemused – Airi Külvet, Liivimaa Lihaveis; Margo Mansberg, Erto talu; Mats Meriste, Hallimäe talu; Viljar Veidenberg, Pajumäe talu; Annika Vestel, Saaregurmee; Joonas Püvi, Salvest
15:15 Kohvipaus
15:45 Kuhu oleme teel?
Mahepõllumajanduse roll tulevikus – Urs Niggli videoettekanne (FiBL, Šveits)
Aruteluring Aivar Kallase juhtimisel, osalevad Anne Luik, Urmas Varblane, Sigmar Suu, Anu Nemvalts, Airi Vetemaa, Rasmus Rask, Jaan Kiider
17:00 Päeva ja arutelud lõpetab suupistelaud

Programmi vaata siit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid