"Järkjärgult liigub Organic Estonia kõikidesse maakondadesse ja anname MAHEALA sildid, mis valmisid Soome vabatahtlike abiga," räägib Kulderknup.

Organic Estonia alustas 2019. aastal projektiga, mille eesmärgiks on tähistada Eestimaa mahemaad ja -põllud MAHEALA sildiga. Eesti liigub maheriigi idee suunas ja viib ellu valitsuse kinnitatud mahemajanduse tervikprogrammi eesmärki – Eesti riigi pindalast 51% on tunnustatud mahealana aastaks 2021.

2019. aastal paigaldati MAHEALA sildid kolmes Eesti maakonnas: Harjumaal, Läänemaal ja Saaremaal.

"Eesti esimese MAHEALA sildi paigaldasime Harjumaale, Saidafarmi mahepõllule Lehetu külas 28. septembril 2019," sõnab Kulderknup.

Algatus sai teoks koostöös Soome suursaatkonna, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Saidafarmi, Blue Drum Events ja ettevõtte Greenstep OY 120 soome vabatahtliku osavõtul.

MAHEALA sildid jõudsid sügisel ka Saaremaale.

Organic Estonia koostöös Saaremaa vallaga paigaldasid MAHEALA sildi pidulikult Saaremaale 6. novembril. Silt paigaldati Kalma külla Põlde Mahetalu OÜ mahepõllule, kus talu kasvatab mahehernest, maherukist ja teisi mahekultuure.

Saaremaa on üks Eesti kolmest suurima mahetootjate arvuga maakonnast, mistõttu MAHEALA sildi paigaldamine on saare mahepõllumajandusele märgilise tähtsusega. Saaremaa on väga kiiresti arenev maakond, mis oma mahepõllumajanduse edulooga on eeskujuks ka teistele Eesti maakondadele.

"Loodame, et Saaremaa esimene MAHEALA silt julgustab teisigi mahepõllumajandusettevõtteid selle vahva ideega liituma," ütleb Organic Estonia tegevjuht.

Läänemaa esimese MAHEALA sildi sai Haapsalu mahetalunik.

Haapsalu mahetalunik Ain Meentalo, kes kasvatab põhiliselt mahemarju, sai oma mahepõllule Läänemaa esimese MAHEALA sildi.

"Minu põllul näeb taasviljuvat mahevaarikat, mis kannab marju sügisel, kui kahjureid enam ei ole. Olen põllukultuuri valiku teinud lähtuvalt sellest, et taime saagikandmise aeg oleks putukatele mittesobival ajal. Lisaks marjadele proovin kasvatada võimalikult mitmekesist valikut köögivilju, et pakkuda toidulauale erinevaid maitseid ja värve, näiteks sinist kartulit. Eesmärk on, et sööksime mitmekesisemalt," selgitab Haapsalu mahetalunik.

Lisaks veebipõhisele mahealade kaardile saame mahepõldude tähistamiseks nüüd kasutada ka MAHEALA silte.

"Praegu oli olemas Maa-ameti mahealade kaardirakendus Eesti mahepõldude ja -korjealade vaatamiseks. Lisaks mahealade kaardirakendusele on 2019. aastast olemas ka esimesed MAHEALA sildid vineertahvlil, mis tähistavad mahepõlde üle Eesti – ikka selleks, et tuua mahetootjaid enam esile ja teadvustada Organic Estonia maheda eluviisi ideed ja olulisust. MAHEALA silt on täiendus mahealade veebikaardile, millelt inimene saab vaadata oma koduümbruse põldude ja metsade kvaliteeti," on MAHEALA siltide paigaldamise eestvedaja Organic Estonia tegevjuht rahul ette võetud algatusega.

"MAHEALA sildid jagame lähiaastatel kõikidesse maakondadesse," kinnitab Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup.