Soojadel ja sombustel sügisõhtutel kostab ikka kuskilt taamalt, vist naabertalust: huua-huua-huua. Sügavat muljet tekitav masina undamine, millest igatsuslikult kõneleb mu ema. Ise olen saanud seda mõnel korra kuulata Heino Prosti põllutöömasinate muuseumis.

Milline rõõmustav heli võiks olla nüüd selle huua-huua asemele astunud?