Läänemerd loetakse üheks enim saastunud mereks, ja see on paraku kogu Euroopa jaoks tõsine keskkonnaprobleem. Üheksa Läänemere äärde jäävat ELi liikmesriiki on ühiselt suutnud olukorra halvenemist ehk pidurdada, kuid pea ületamatuks probleemiks on liigne toitainete sattumine merre, mis omakorda põhjustab vetikate vohamist ning rannikualade kinnikasvamist, mõjutades seeläbi mereloomastikku ja kalade toitumis- ning elutingimusi. Oluline on ka teadmine, et Läänemere isepuhastusvõime on üsna madal.

Milles siis avaldub riikide koostöö merekeskkonna parendamisel?