Põhiline muutus on see, et kaob ära miinimumelatis, kuna justiitsministeeriumi hinnangul on see seni olnud liiga kõrge ega ole paljudele maksma kohustatud vanematele jõukohane.

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega muudetakse perekonnaseaduses alaealisele lapsele elatise määramise korda.

Seni on olnud miinimumelatis, mida nõutakse pere juurest lahkunud vanemalt oma lapse heaks, pool vabariigi kehtestatud kuupalga alammäärast.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega