Kahtlemata on põllumajandusettevõtja ehk farmer mitmetahuline mõiste ning tööpõld sõna otseses mõttes lai – alates mõne hektari suurusest talust kuni ettevõteteni, mis omavad tuhandeid hektareid. Põllumajandus haldab kõiki alates alpakade kasvatajatest kuni taime-, sea- ja veisekasvatajateni välja. Siiski seisavad kõik ühel või teisel moel põllumajandusega tegelevad ettevõtted püsivalt silmitsi põllumajandustarvikute, sisendite, väetiste, taimekaitsete, seemnete, silotarvikute ja sööda hankimise vajadusega.

Teet Tali, Scandagra Eesti agri müügijuht

Neile, kes pole kursis, siis milline on Scandagra Eesti ASi tegevusvaldkond?
Scandagra toimetamise valdkond on üpriski lai. Tegeleme loomasööda tootmise ja müügiga, väetiste, taimekaitsevahendite ostmise ja müügiga, teravilja, rapsi, seemnete ja silotarvikute ostmise ja müügiga, põllumajandustarvikute hulgi- ja jaekaubandusega. Ühtlasi oleme Scandagra Group AB tütarettevõte Eestis. Oleme kaetud üle-eestiliselt omades söödatehast, kaupluseid, ladusid, elevaatoreid ning lisaks toimetavad meie müügispetsialistid igas Eesti nurgas.

Mainisite, et teil on ka kauplused üle Eesti. Kellele on kauplused suunatud?
Meie kauplused pole suunatud ainult põllumeestele. Ootame sinna kõiki, kes puutuvad kokku vähemal või suuremal määral loomadega, toimetavad aias või omavad farmi. Sealt leiab kõike vajalikku taimekasvatuseks, loomakasvatuseks või isegi ratsaspordiga tegelemiseks. Meie populaarsemateks müügiartikliteks on kindlasti meie oma tehases toodetud söödad. Pakume söötasid sigadele, veistele, hobustele, lammastele, erinevatele kodulindudele, karusloomadele, karpkaladele ja küülikutele. Söötade müük on meil esindatud ka hulgimüügina väljaspool kaupluseid. Lisaks eelnevale leiab poest nii väga spetsiifilisi farmitarvikuid kui ka täiesti igapäevaselt kasutatavaid muruseemneid või väetisi.
Hetkel on meil kokku 6 kauplust: Viljandis, Võrus, Tartus, Rakveres, Pärnus ja Jüris. Kindlasti ei saa mainimata jätta, et aprillis avame kaupluse Kuressaares. 2 aastat tagasi alustas Saaremaal tööd müügispetsialist ning sellest tulenevalt on Scandagra Saaremaal üha rohkem tuntust kogunud. Tänaseks on kliendid hakanud küsima üha rohkem kaupluse järele ning kui nõudlus on olemas, tuleb asi ära teha.

Olete turul tegutsev juba rohkem kui 25 aastat. Kindlasti olete selle aja jooksul ka palju muutunud. Kui tihti või kui palju peab nii suur ettevõte muutusi ette võtma?
Parima teeninduse ja toodangu pakkumiseks peab tegelikult kogu aeg midagi muutma, arendama või juurde õppima. Suuremates muutustes oleme olnud 2019. aasta maist, kui meil alustas tööd uus tegevjuht Margus Venelaine. Marguse kindlakäelise juhtimise ja selge visiooni all oleme muutunud rohkem efektiivsemaks ning tänu sellele oleme saanud suunata oma näo rohkem kliendi poole. Samas pole jäänud tähelepanuta meie oma enam kui 100 töötaja heaolu ja vajadused. Muutused on toimunud igas valdkonnas ja üksuses. Ressursside paremaks kasutamiseks oleme vaadanud üle ettevõttesisesed protsessid ja niipalju kui võimalik automatiseerinud. Klientidele lähemal olemiseks oleme loonud klienditoe telefoni ning loonud uue kliendikatvussüsteemi. Vigade vältimiseks arendame jooksvalt uut müügiprogrammi ning klientide elu hõlpsamaks muutmise nimel oleme vähendanud n-ö paberimajandust. Uue ja mugavama näo saab ka Scandagra kodulehekülg ning tulevikus leiavad kliendid kogu info lihtsalt ja kontsentreeritult ühest kanalist.
Tulevikku vaadates alustame kohe-kohe investeeringutega meie Viljandi söödatehasesse, mis on ühtlasi ka suurim loomasöödatehas Eestis. Tänavu alustame söödatehase renoveerimisega, mis toimub kolmes etapis järgneva kolme aasta jooksul. Lisaks söödatehasele renoveerime ka teravilja vastuvõttu ning naabruses olevatele inimestele vaiksema ja parema keskkonna tagamise nimel läheb uuendamisele ka viljakuivati. Kuigi ka tänasel päeval toimib kõik lubatuse piirides, soovime tulemusi alati parandada.

Teravilja kokkuost ja käitlemine on meie üks peamisi tegevusvaldkondi ja annab meile 43% käibemahust. Antud valdkonnas oleme alustanud raudteetranspordi kasutamist Elvast ning sel aastal plaanime kasutust veel rohkem tõsta. Tänu raudteetranspordi kasutamisele saame teravilja vedavaid autosid suunata kiirel teravilja koristushooajal rohkem klientide juurde ning ühtlasi vähendada probleemseid veoautodest tekkivaid järjekordi Muuga sadamas. Koos partneritega rajame Muuga sadamasse juurde vastuvõtukohti ning võtame kasutusele rohkem kuivateid ka teistes Eesti piirkondades. Logistilistest lahendustest võiks välja tuua ka Scandagra Expressi, mis taimekasvatuse hooajal toimetab kaubad kliendini samal päeval, andes kliendile võimaluse olla põllul operatiivsem ja reageerida kiiremini vastavalt vajadusele.

Mis toimub teistes üksustes peale Viljandi söödatehase?
Elvas asub teravilja vastuvõtt ja kuivatamine. Elva on ka seemnekeskus, kus hoiustatakse ja valmistatakse ette teravilja seemned, mis hiljem põllule külvatakse. Rääkides seemnetest, siis julgen öelda, et omame seemnetes väga tugevat tooteportfelli. Seda eriti talivilja seemnete osas. Talivilja seemned Emil ja Creator on toonud korduvalt esikohti viljelusvõistluselt. Lisaks peetakse Elvas puhitud seemnete kvaliteeti Eesti parimaks – seda tõestavad erinevad testid ja katsed.
Näpi puhul on tegemist üksusega maheviljale, kus tänavu soovime klientidele pakkuda rohkem võimalusi omavilja kuivatada ja hoiustada. Keilas asub teravilja vastuvõtt. Laupal asuvas laos hoitakse kõiki peamisi põllumajanduses kasutatavaid sisendeid, välja arvatud väetised, mis lähtuvalt nõutud eritingimustest asuvad kindlates ladudes. ISO kvaliteedijuhtimissüsteemist ja keskkonnajuhtimissüsteemist kinnipidamist jälgime alati hoolega.

Üldises mõistes olete müügiorganisatsioon – mis eristab teid teistest tavapärastest müügiga tegelevatest ettevõtetest?
Meie peamine müük käib läbi nõustamise ja see ongi peamine erisus. Meie müügispetsialistid on kõik omal alal professionaalid. Koolitused ja enese arendamine toimub aasta ringi ja püüame alati ollakõige vajalikuga kursis. Aitame põllumehi erinevate taimekaitse- ja väetusplaanide koostamisel ning hooajal käime põldudel nõustamas. Söötade poolel aitame koostada retsepte ning meil on olemas tehnoloog ja nõustaja. Eesti põllumehed on vägagi teadlikud, kuid põllumajandussektor areneb kiiresti ja alati leidub midagi, mis on muutunud või midagi, mis on uut. Olgu selleks siis uued tooted või seadusest tulenevad muudatused. Tänu meie headele koostööpartneritele oleme stabiilselt kursis kõige uuega ning ühtlasi saame olla info edastamisel põllumehele „paremaks käeks“. Lisaks viime igal aastal läbi mitmeid katseid põldudel ja korraldame klientidele erinevaid põllupäevi. Hetkeolukorra tõttu toimetame praegu rohkem veebimaailmas tarkuste jagamisega. Meil on oma Scandagra TV. Hetkel käib koostöös Eesti Taimekasvatuse Instituudiga 2021. aasta Eesti suurima põllupäeva planeerimine.

Mis on teie arvates Scandagra Eesti suurimaks tugevuseks?
Antud küsimuse juures ei pea ma arvama, vaid ma tean seda. Scandagra Eesti suurimaks tugevuseks on inimesed, kes Scandagra Eestisse kuuluvad ja meid ümbritsevad. Meie ettevõte on justkui suur masinavärk, kus igaühe antud panus on oluline ja väärtuslik. Meil on pikaajalised kogemused ja teadmised, oleme tugevad materiaalselt, kuid ilma inimesteta poleks meil midagi. Hindame kõrgelt oma koostööpartnereid ja võimalusi, mida koos loome. Selleks, et olla parimaks partneriks oma klientidele ja partneritele, hoiame alati au sees ettevõtte kolme peamist väärtust – pühendumist, partnerlust ja eestvedamist.

Tutvu ettevõtte kodulehega.