Et sõnavabadus püsiks – piirangute kiuste. Tekib küsimus, miks oli vaja maailma ühel tuntumal lavastajal tippu rühkiva pandeemiakriisi ajal juhtida tähelepanu vabadustele. On see ettenägelikkus?

On see kartus, et koroonapiirangud pöörduvad ka loomevabadusi keelavaks ja käsikivaks? Mure ja lootus, et vähemasti teater oleks koht, kus näitlejad ja publik saavad vabalt mõelda?

Hermanise moodi haardega maailmajälgijal on ilmselt põhjust nii kirjutada. Ju on ta märganud piirangute hiilivat pealetungi ka vabas maailmas.

Seitse eetikanõuet Riia Uue Teatri töötajatele ja külastajatele: