Kultuuripärli preemia pälvis sel aastal Margus Mikomägi. “Rapla ja muu maalima teljel kirjutav kultuuritark, kes kastab aegajalt oma vaimusärgi ajavoolu jõkke, peatab voolu ja paneb sinna korraks muljetavaldava kommentaaritõkke,” seisab Kultuurkapitali selgituses.

Elutööpreemia sai Madis Pärn – hingega tehtud töö eest Alu spordielu ülesehitamisel ja hoidmisel ning hindamatu panuse eest maakonna spordielu edendamisel läbi oma elu.

Kultuuripreemia pälvisid:

Kohila Sümpoosion (kunstnikud Juss Heinsalu ja Evelin Saul) – Kohila Sümpoosionile kui traditsiooni kandjale ning olulisele sündmusele kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, mis kogub kaasaegseid puupõletusealaseid teadmisi-oskusi ning toimib nende vahendajana professionaalses ringkonnas ja tavapubliku hulgas

MTÜ Wäega Wärk – pärimustraditsioonide hoidmise ja innustunud levitamise eest Märjamaal

Marike Uusjärv – pikaaegse koorimuusika ja rahvakultuuri traditsioonide hoidmise eest Kabala piirkonnas

Rait Talvoja – paikkonna ajaloo säilitamise ja tutvustamise eest

Kairis Kontus – pikaaegse panuse eest kultuurielu edendamisse ja kogukonna kaasamisse Kohilas

Aastapreemia pälvisid:

Maarika Lips emakeele ja kirjanduse propageerimise ning koolinoorte inspireerimse eest Rapla maakonna emakeeleõpetajate ühenduse pikaaegse esimehena

Ingrid Lenk hingega tehtud töö eest kehalise kasvatuse ja liikumise propageerijana Rapla Vesiroosi Koolis ja maakonnas

Noorte Filmifestival Kaader (MTÜ Filmipidu) – noorte ja filminduse sinasõpruse hoidmise eest

EELK Hageri koguduse kammerkoor Lambertus – Eesti algupärase koorimuusika edendamise ja salvestamise eest

Jüri Pritsin Kohila valla laste ja täiskasvanute spordielu edendamise eest

Kapa Festival – suurepärase Kapa-Festivali korraldamise eest

Siim Viisut – saalihoki elu edendamise eest maakonnas ning Kehtna/Rapla ühisvõistkonna eduka juhendamise eest

Malle Talvoja Juuru piirkonna kultuurielu elavdamise ja raamatukogu arendamise eest

Annika Tammus – saalihoki elu edendamise eest maakonnas ning Kehtna/Rapla ühisvõistkonna eduka juhendamise eest

Maria Saarna Hageri kogukonna kultuuri- ja seltsielu aktiivse edendamis eest