Pidlistamine ei eelda profikaamerat, nutitelefongi on tubli töövahend. Väga oodatud on meeleolu- ja tegevuspildid ning põneva kalandushetke tabamine fotosilmas.
Ideede ammutamiseks võid vaadata kalanduse õppefilmi või külastada veebilehte kalateave.ee.

Pildistajaid ootavad auhinnad

Esitatud fotosid hinnatakse kahes vanuserühmas: 7–12-aastased ja 13–19-aastased.
Vaheauhinnana loositakse 1. juuniks ja 1. augustiks välja spinningukomplektid.

Konkursi peaauhinnaks on binokkel, teise ja kolmanda koha võitnuid premeeritakse meenetega. Silma jäänud fotod võivad koos autori nimega koha leida kalandusteemalistes trükistes või väljaannetes. Võitjad kuulutatakse välja ning auhinnad antakse üle oktoobris 2021.

Abiks kaluriameti väärtustamisel ja kalatarbimisel

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse koolitusspetsialist Ave Menets märgib, et meeleolukate fotode kogumise kõrval loodetakse konkursiga kutsuda noori siduma enda tulevikku kalandusega. Kaluriametis on uus põlvkond väga teretulnud, sest praeguste rannakalurite keskmine vanus küünib üle poolsajandi. Ave Menets meenutab ühe neljandat põlve rannakalurina töötava mehe sõnu, et teist nii head tööd polegi – saab töötada värskes õhus, omaenese tempos, lisaks hasarti ja adrenaliinigi.

Ühtlasi loodetakse anda maast madalast hoogu kalatoodete tarbimisele. Praegu süüakse ühe Eesti elaniku kohta veidi üle 15 kg kala aastas – see number võiks meie mereriigis kordadeski suurem olla.

Siit ka üleskutse lapsevanematele, klassi- ja loodusainete õpetajatele, koolide huvijuhtidele: miks mitte suunata noorpõlve koos pere, klassikaaslase või sõbraga värskes õhus kalandusvõtteid jäädvustama – liiati pälvib enim fotosid saatnud kool ka eriauhinna.

Konkursi tingimuste ja reeglitega saab lähemalt tutvuda veebilehel fotokonkurss.ee, kus leidub ka valik inspiratsioonipilte ning kalandusteemaline filmiklipp.Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid