Kavandatud meetmete seas on (1) anda terviseametile selge õigus kohustada inimesi järgima nakkusohutuse ettevaatusabinõusid (näiteks kandma maski või visiiri), (2) teha nakkushaiguse epideemilise leviku tõkestamise nõuete rikkumisest eraldi väärtegu, mille eest võib politsei trahvida eraisikut kuni 800 euroga ja juriidilist isikut kuni 32 000 euroga. (3) Anda terviseametile õigus nakkushaige kinni pidada toimetamiseks tolle elu- või viibimiskohta. (4) Lubada võimudel paindlikumalt kehtestada piiranguid koolidele, asutustele ja avalikele üritustele.

Küsisime lugejatelt: kui kohased sellised riigi uued sunniabinõud teie arvates on?

Vastused olid seekord täiesti seinast seina.