„Raierahu ajal tehakse riigimetsas metsauuendustöid ja raieid me sel perioodil ei tee. Lisaks metsaistutusele teeme töid, mis on vajalikud teede, sihtide ja kuivenduskraavide korrashoiuks, samuti jätkame pinnaste tahenemisel puidu kokkuvedu juba varem raiutud lankidelt,“ selgitas Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige.

Tänavu pannakse riigimetsas mulda rekordarv ehk 24 miljonit taime. Uut metsapõlve rajatakse ligikaudu 12 000 hektaril, millest 400 hektarit moodustavad väheväärtuslikud rohumaad ja põõsastikud, kus varem mets ei kasvanud.

Lisaks tehakse kevadist teede hööveldamist 8200 kilomeetril ja jätkatakse metsakaitselisi töid. Kui kuuse-kooreürask ärkab talveunest ja asub lendlema, veetakse metsast välja sinna enne raierahu langetatud ning nüüd üraski poolt asustatud püünispuud, et vältida üraski levikut veel kahjustamata metsa.