„Eestis kasvanud kartulist pruun-baktermädanikku siiani leitud ei ole. Seda ei leitud ka 2021. aasta alguses läbiviidud kartuli karantiinsete bakterhaiguste seire käigus, samuti ei tuvastatud kartuli-ringmädanikku,“ ütles taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Mart Kinkar.

Seire käigus võeti üle 160 laboratoorse proovi 56 Eesti tootja kartulipartiidest, kuid pruun-baktermädanik leiti Eestisse sisse toodud kartulist, täpsustas Mart Kinkar.

Inimeste tervisele karantiinne bakterhaigus ohtu ei põhjusta, kuid võib soodsates kasvutingimustes hävitada suure osa kartulisaagist.

„Tähtis on siinkohal meeles pidada, et eksootilistest riikidest pärit söögikartulit tuleb kasutada otstarbepäraselt ja seda ei tohi aiamaale või mujale istutada, kuna haigus võib levida edasi nii mulla kui ka kasteveega,“ rõhutas Mart Kinkar.

Nii kartuli-pruunbaktermädanik kui ka kartuli-ringmädanik võib kartulimugulates säilida, ilma et haigustunnused avalduksid. Samuti on maaomanikule koormavad tõrjemeetmed, mida haiguskolde tuvastamisel peab kohaldatama.

Bakterhaigusest vabanemiseks peab hävitama saastunud kartulimugulad ja kartulipõllul tuleb loobuda kartulikasvatusest kolmeks järgnevaks aastaks. Samuti tuleb puhastada ja desinfitseerida kõik hoidlad, masinad, seadmed ja konteinerid, mis saastunud kartuliga võivad olla kokku puutunud.