Pea pooled vastanutest leidsid, et kaitseväele tuleks kärbete osas teha erand. Ligi veerand vastanuist pidas otsust kummaliseks, sest sõjaväeorkester on ju ometi igal armeel olemas.
Oli ka neid, kes pidasid orkestri koondamist põhjendamatuks, kuid kaplaniteenistuse kaotamist loogiliseks sammuks.
Vaid umbes viiendik vastanutest pidas nii orkestri kui kaplaniteenistuse koondamist põhjendatuks, sest vajaduspõhiselt saaks teenust ka sisse tellida.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid