Maksustamisel arvestatakse, kas kaup on registreeritud Euroopa Liidus enne või pärast 1. juulit. Sealjuures on aluseks kuupäev, millal saadetis jõuab füüsiliselt Eestisse, mitte kauba tellimise või postitamise kuupäev. Kuna maksumuudatus rakendub kogu Euroopas, on tellimuste arv viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud ning tarneajad tavapärasest pikemad.

Kuidas tellitava kauba maksukulu arvutada?

Käibemaksu arvutamisel võetakse arvesse ka kauba saatekulu ning muid impordimakse (juhul kui need rakenduvda).