Näiteks kirjutab Kaisa Berg Sirbis: "Ajalooliselt on kevadsuvisel ajal metsa raiumine uudne nähtus. Eesti alal on seda aktiivselt tehtud vaid viimased paarkümmend aastat. Meie esivanemad pidasid loomulikuks, et kevadel ja suvel metsa ei raiuta.”

Linda-Mari Väli pakub artiklis, mis ilmus ERRis välja konkreetse ajaraamistiku: "Veel 1996. aastal oli täielik raierahu 1. aprillist 1. augustini. Kõik metsamehed pidasid seda, ei olnud isegi mingit küsimust."

Selline väide tuli kõigile metsameestele, kelle poole Maaleht küsimusega raierahu ajaloost pöördus, täieliku üllatusena.