Hetkel on Putini kirjelduse kohaselt käimas Ukraina vaenulik lahtikangutamine Venemaa küljest. Sellele eelnes pikk ajaloolise ühtsuse kujunemine koos pidevate sekkumistega väljastpoolt ning praegune on vaid järjekordne etapp pidevas protsessis.

Mis saab edasi? Selle kohta on Putinil kaks varianti, millest realiseeruda saab ainult üks. Esimene on jätkuv läänepoolne lahtirebimine, mille kohta on Putinil lühike vastus: „See ei õnnestu.“ Teine, positiivne stsenaarium on aga markeeritud kui Saksamaa–Austria ja/või USA–Kanada vaheline olukord, kus ollakse formaalselt eraldi iseseisvad riigid, kuid mis jagavad ühte keele- ja kultuuriruumi, majandust ja julgeolekukeskkonda.