Andrus on metsa võtnud kui investeeringut, millest tulu teenivad lapsed. Nii näitab ta ka komisjonile valgustatud haavikut ning 25 aastat tagasi lagedana ostetud metsa, millest tänaseks on tänu valgustus- ja harvendusraietele kasvanud piltilus noor mets.