Olen põhjalikult tutvunud eluruumide erastamise seadusega ja seadus võimaldab moodustada kinnistu ka siis, kui eluruum ei paikne elamus, vaid laudas, garaažis, saunas või muus ehitises, mis ei ole elamu. Meile aga kuulub maapiirkonnas üksikelamu, mille katus, vundament ja välisseinad on kaasomandis. Kaasomanike soov oli erastada elamu juurde 26 hektarit maad, mis kuulus talu juurde juba ka enne 1940. aastat, ehk teisisõnu – see hoone on üks taluhoonetest. Vallavalitsusest pole selget vastust siiani saanud ja 26 hektarit maad ei ole ka õnnestunud erastada. Miks meiega on nii toimitud, et maad erastada ei saa?

Maalehe lugeja