Puudus on enamasti nendest ametimeestest, kelle töö vajab põhjalikku ettevalmistust. Neile ollakse valmis maksma korralikku palka, kuid paraku n-ö igamees tänavalt, kes pole valdkonnaga varem kokku puutunud, ei ole oodatud.

Nappus on käes ka nendest inimestest, kes oleksid valmis terve tööpäeva oma kätejõul füüsilist tööd rügama. Eriti otsitud on veel töötaja, kes suudab käelises tegevuses ka nutikust üles näidata ja kellele saab mõne kalli masina usaldada.