Nende väheste nõrk argument, et saapad pididki kunagi lõpuks läbi kuluma, meest ümber ei veennud. Tema arvates oli noorsugu ikkagi hukas.