Haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ütles, et haigekassa teavitab inimesi erinevatel põhjustel, näiteks ravikindlustuse lõppemisest või Euroopa ravikindlustuskaardi lõppemisest ning nüüd ka COVID-19 vastu vaktsineerimisele kutsudes. Infot saadab haigekassa nii elukoha aadressil, e-posti aadressil kui ka SMS-i teel.

„Meilt ja Andmekaitse Inspektsioonilt on korduvalt küsitud, millisel alusel haigekassa teavitusi teeb. Õiguslik alus selliseks tegevuseks tuleneb Eesti Haigekassa seadusest ja selle alusel antud Eesti Haigekassa põhikirjast. Inimesed on ka meilt küsinud, kuidas me oleme nende kontaktid saanud, inimeste kontaktandmed pärinevad rahvastikuregistrist ja riigiportaalist, kuhu inimesed on ise need edastanud,“ selgitas Pallo

Ka Andmekaitse Inspektsiooni jurist Ive Eevel kinnitas, et haigekassa edastatud SMS on seaduslikul alusel põhinev teavitustegevus vaktsineerimisõiguse kasutamise võimaluse osas. „Samas on aga inimesel alati õigus pöörduda Haigekassa poole, kui ta ei soovi vastavasisulisi teavitusi saada ja paluda nende saatmise lõpetamist,“ ütles Eevel.

Pallo lisas, et kuna mitmed haigekassasse pöördumised on seotud kontaktandmete täpsusega, palub haigekassa inimestel riigiportaalis eesti.ee oma andmed uuendada, lisada telefoninumber ja meiliaadress, mida ka tegelikult kasutatakse. „Vabandame nende inimeste eest, kes on saanud SMSi-i või e-kirja teel kutse vaktsineerimisele mitmel korral, sageli on see seotud just andmete ebatäpsusega ning teeme omalt poolt parima, et selliseid olukordi vältida,“ lausus Pallo.

Haigekassa saadab teateid neile, kel ei ole vaktsineerimisteatist. Kui inimene on vaktsineeritud ja tema andmed on riigiportaalis õiged, siis ta ei peaks saama neid SMS-e. Sõnumite saatmise eeldus on, et number, mida inimene oma andmete juurde märgib, on ka reaalselt tema kasutuses.

Kui haigekassalt ei soovita SMS-teavitusi saada, tuleks saata e-kiri sellekohase sooviga aadressil info@haigekassa.ee