Enda kasvatatud esmatooteid on lubatud müüa või anda otse tarbijale ning ka jae- ja toitlustusettevõttele, kes müüvad need edasi tarbijale või valmistavad neist maitsvaid roogi. Seega võib enda kasvatatud puu- ja köögivilja pakkuda nii restoranidele, kohvikutele, sööklatele kui ka kohalikku poodi või müüa ise turul ja koduväravas ning sellisest tegevusest ei ole vaja Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada.

Milliseid nõudeid on vaja täita?

Aia- ja põllusaadused peavad olema ohutud ja söögikõlblikud, neis ei tohi olla inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi. Pakkumiseks sobivad vaid terved, korralikud, ilma mädaplekkideta ja hallituseta aia- ja põllusaadused. Väga tähelepanelik tuleb olla seentega – nende puhul peab olema täiesti veendunud, et tegu on söögiseentega.

Kui turul müüakse oma aia- ja põllusaadusi, siis peab vajadusel olema valmis järelevalveasutusele tõendama, et müüdav toodang on pärit enda aiast või põllult. Oma aia- ja põllusaaduste päritolu saab tõendada näiteks arvestuslehega, kus on kirjas müüdavate saaduste kogus ja päritolu.

Kui müüd regulaarselt oma aia- ja põllusaadusi poodi või toitlustajale, on oluline teada ja kirja panna, millal, kellele, kui palju ja millist aia- ja põllusaadust müüsid. Sellise jälgitavuse tagamine on oluline toiduohutusega seotud probleemide (näiteks pestitsiidide jääkide kõrge sisaldus) ilmnemisel.

Aiasaadustest valmistatud moosi või mahla müümiseks on vaja täita nõudeid

Kui aia- ja põllusaaduste kasvataja soovib oma saadustest teha ise mahla, moosi vms ja seda müüa, siis peab ta järgima toiduseaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid toiduhügieenile – näiteks koostama lihtsa enesekontrolliplaani, võtma perearstilt tervisetõendi jne. Kui kõik ettevalmistused on tehtud ning ka Põllumajandus- ja Toiduametile on esitatud majandustegevusteade, võib oma tegevusega alustada.

Täpsemat infot nii kodus müügiks valmistatavale toidule kehtivate nõuete kui ka tegevusest teavitamise kohta saab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.