Suurendatud toetus motiveerib reservväelasi ja nad ei pea pere heaolu tagamiseks reservteenistusest kõrvale hoidma, samuti annab see suurema kindluse, et teenistuses olemine ei mõjuta reservväelase majanduslikku olukorda negatiivselt.

Kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal reservväelastele makstav suurem toetus tagab sõjaaja üksuste tulemuslikuma kokkukutsumise ning üksuste lahingvõime kiirema saavutamise. Toetus laieneb ka kaitseliidu liikmetele, kui nad on kaasatud õppekogunemise või lisaõppekogunemise vormis.