Ent mida väikemetsaomanik nüüd sellest peaks arvama, kui riik pole euroliidu silmis oma tegevusi korrektselt teinud, Eestil lasub vastutus ja ähvardavad sanktsioonid, aga tema tegevust oma metsas on kogu selle aja vältel ainult piiratud? Tundub ju ebaõiglane.

Ees ootavad pikad vaidlused liikmesriikide ja Euroopa Liidu juhtorgani vahel, sest ELi loodusdirektiivi on tõlgendatud erinevalt. Välja paistab äärmiselt bürokraatlik – hinnata kaitsekorralduskavade või kaitse-eeskirjade keskkonnamõjusid –, ent nagu ELis ikka, on asi põhimõttes.