Vabariigi Valitsus on lubanud järgmise aasta riigieelarves tõsta üksi elava pensionäri toetuse 115 eurolt 200 euroni. Aga paraku iga pensionär ei kvalifitseeru sellise lisatoetuse saamise tingimustele.
Selleks, et saada oktoobrikuus üksi elava pensionäri toetust, peab olema täidetud mitu tingimust.