Valitsus otsustas, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19 haigega kokku puutunud lapsed võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast noorsootööst, huviharidusest ja huvitegevusest, kui seal on üksnes sama haridusasutuse lapsed.

Kui kuni 12aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12–18aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ning haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab edaspidi rakendada ka juhul, kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist ning huviringides osalemist. Korraldus hakkas kehtima 27. septembrist.

Tulumaksu ja maamaksu viimane tähtaeg


1. oktoobril on maamaksu teise osa ning tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise tähtaeg.

Tulumaksu oodatakse kokku kuni 74 miljonit eurot, maamaksu üle 25 miljoni. Maksu- ja tolliamet (MTA) annab teada, et eraisikud, kellel on raskusi maamaksu või tulumaksu tähtaegse tasumisega, saavad MTAs tekkinud kohustuse e-MTAs ajatada.

Täpsemad juhised ajatamise kohta leiab MTA kodulehelt. Seda, kui palju tulumaksu või maamaksu tuleb tasuda, saab kõige lihtsamini vaadata MTA iseteeninduskeskkonnast e-MTA. Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega tuleb pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.