Üks põhjendus selleks on riigireformi tegevuskava aastateks 2021-2023, mis näeb ette sarnaseid teenuseid osutavaid asutusi võimalusel liita.Kust täpselt ja kui suur kokkuhoid sellest sünnib, ei ole praegu veel teada.„Eesmärk on kindlasti, et metsaomanikule ei muutuks midagi segasemaks. Soov on, et kõiki metsandustoetusi oleks ka edaspidi võimalik taotleda ühest kohast,” sõnas Lamp.„Siiski võib tulevikus kaaluda, kas mõned teenused võib üle anda erametsaomanike esindusorganisatsioonile,“ mainis Treier, pidades silmas MTÜd Eesti Erametsaliit.Erametsakeskuse poolt jagatavatest toetustest suur osa käib praegu maaeluministeeriumi kaudu.